Produkty

Jednoduchá výstavba dřevostaveb

NW - PUR panel

Základní materiál - služení OSB deska + PUR pěna - OSB deska
Základní rozměry:
obvodový panle: NW-PUR 170mm - 3000mm x 1250mm x 170mm
příčkový panel: NW-PUR panely 140mm a 110mm: 3000mm x 1250mm x 140mm (110mm)

NW - PUR panel

Spoje a sestavy

Rohové spojení

Běžné spojení

Elektroinstlace

Založení stavby

Stavby lze realizovat

  • na základovou betonovou desku - rodinné domy a jiné stavby
  • na samostatný dům - obytné nebo stavební buňky
  • na piloty - přístavby a garáže na stávající zámkové dlažbě
  • libovolné usazené zahradních domků a chatek

Vestavby lze realizovat

  • v půdních prostorech
  • rekostrukce bytů a bytových jader
  • vestavby ve všech objektech dle požadavků klienta

Složení PUR panelu

  • OSB deska 15 mm
  • PUR pěna 140 mm
  • Chránička pro vedení elektro rozvodů

Rozvody PUR panelu

Při výrobě se nezapíná ani na budoucí montážní práce, a proto jsou v panelu na pravidelných místech osazeny chráničky, které umožňují jednoduchým způsobem provést rozvody elektřiny - datových kabelů, anténní rozvodů případně i zabezpečovacího vedení.

Při realizaci ostatních rozvodů jako např: koupelny, umývárny, WC apod. lze připravit panely přesně dle výkresů z projektové dokumentace nebo také postupnou montáží stěny s rozvody vody, odpadů a ventilace.

Stavební systém

Stavba se zakládá na pečlivě připravenou základovou betonovou desku (rodinné domy a jiné stavby), ale také na samostatném rámu (obytné nebo stavební buňky) nebo pilotech (v případě přístaveb garáží na zámkové dlažbě nebo ostatních zahradních domků a chatek). V každém případě je nutné se vší pečlivostí založit vodící fošnu tak, aby sloužila jako vodící segment a zaručovala vodorovné a přímě vedení budoucích stěn objektu. Následně lze přistoupit ke stavbě základního panelu. Tento panel určí projektant v projektu stavby. Stavebník si může zapůjčit kotvící pomocní konstrukce, která mu zaručí správné vyvážení základního panelu tak, aby panel osadil kolmo a mohl na tento panel navazovat další stavební dílce. Po osazení základního panelu postupně stavebník přikládá nosné trámky střídavě s dalšími segmenty

Stavební postup je opravdu jednoduchý a obvodové stavba se dá postavit ve velmi krátké době. Panely se postupně svazují předem připravenou pozednicí, které zaručí správné rozložení zátěže střechy. Nakonec se vše pečlivě prošroubuje vruty a může se začít s vnitřním uspořádáním příček. Příčky si v průběhu stavby může stavebník rozmyslet a navrhnout si je tak, jak mu budou vyhovovat, jelikož postup montáže je obdobný jako u obvodového zdiva. příčky se zakládají na vodící liště, přikládají se spojovacími trámky a pět se svazují horní fošnou.